Chery Kuldzhinka (Алматы)

Алматы,
Кульджинский тракт, 100/1

+7 (702) 881 11 11

reception.chery@mycar.kz

https://chery-kuldzhinka.kz/